Zasady wolontariatu chrześcijańskiego

 

Śp. Biskup Jan Chrapek który powiedział kiedyś :

„Staraj się tak żyć, by ślady twoich stóp przetrwały ciebie”

pisząc list do swoich diecezjan pt. „Wolontariat – dzielmy się miłością”

zawarł w nim swoisty „DEKALOG” WOLONTARIUSZA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO.

 1. Działając w imieniu Kościoła, wolontariusz chrześcijański utożsamia się z Kościołem, jego celami, formami działań oraz środkami realizacji tych celów.

 2. Nie pomniejszając znaczenia motywacji naturalnej, humanistycznej, wolontariusz chrześcijański stara się stale pogłębiać swoja motywację duchowo-religijną.

 3. Wolontariusz chrześcijański odznacza się gotowością służenia ludziom na wzór Chrystusa, „ Który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45).

 4. Będąc często sam ubogim, wolontariusz chrześcijański dzieli się z innymi przede wszystkim miłością na wzór Chrystusa, Który ubogacił świat nie dobrami materialnymi, lecz bogactwem miłości.

 5. Wolontariusz realizuje apostolat Kościoła, gdy przez uczynki miłości i miłosierdzia uczy innych chrześcijan współczucia i wielkodusznego wspomagania potrzebujących.

 6. W osobie wspomaganej wolontariusz chrześcijański widzi samego Chrystusa, Który utożsamia się z każdym potrzebującym (Mt 25, 35-36, 42-43).

 7. Wolontariusz chrześcijański pamięta, ze miłość czynna jest najpewniejszą drogą do życia wiecznego, ponieważ „miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 8).

 8. Wolontariusz jest rzecznikiem, propagatorem i budowniczym królestwa Chrystusowego na ziemi – królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju (KK 36).

 9. Podstawowym kryterium wartościowania wolontariusza jst osobowa godność i wielkość powołania Bożego, jakim każdy człowiek został obdarowany.

 10. Wolontariusz chrześcijański jest otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich, ze szczególnym szacunkiem i miłością odnosi się zwłaszcza do ludzi poniżonych z powodu nędzy.

 11. Z szacunkiem i miłością odnosi się do ludzi o odmiennych poglądach, zwłaszcza tych, którzy „bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga”  (KK 16).

 12. Wolontariusz chrześcijański nie oczekuje za swoją pracę innej zapłaty, jak tylko wiecznej nagrody w niebie, w myśl słów Chrystusa : „Kto wam poda kubek wody do picia, nie utraci swojej nagrody”. (Mk 9, 41).
<<< Powrót
Dodano: 01 Listopada 2011
Gimnazjum NR 6 - Zasady wolontariatu chrześcijańskiego
Odwiedzin: 194415
Plan lekcji Dzwonki Kalendarz Zebrania z rodzicami Kontakt
Projekt i wykonanie: Orange Computers