IV Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II w Stoku Lackim

 

 

IV Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II

odbył się w czwartek, 20 października 2011 r.

w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim.

Wzięli w nim udział przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych

noszących imię bł. Jana Pawła II. Zjazd rozpoczęła uroczysta Eucharystia

w parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach, której przewodniczył

ks. prałat Kazimierz Niemirka.  

"Nie ma słów, by móc opisać to, co dał Jan Paweł II światu i ludziom. Był pielgrzymem do tylu ludów i narodów, a zarazem pielgrzymem do każdego ludzkiego serca. Był papieżem wielkich przemian w świecie i w Ojczyźnie. Papieżem wielkiej modlitwy i wielkiego cierpienia aż do ostatniego tchu. Papieżem solidarności i wspaniałym nauczycielem posługiwania się trudnym darem wolności. Niestrudzonym obrońcą życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ojcem rodzin, dzieci, młodzieży. Ojcem wymagającym a zarazem wybaczającym. Ojcem najsłabszych, wzgardzonych, odrzuconych, biednych, opuszczonych, samotnych, bezdomnych. Papieżem przemiany ludzkich serc i sumień. Polakiem z krwi i kości tak głęboko zakotwiczonym w dziejach i kulturze własnego Narodu. Namiestnikiem Chrystusa, żywym Jego obrazem i podobieństwem.  Jan Paweł II był zawsze tam, (...) gdzie człowiek przez twórczy wysiłek zmieniał oblicze ziemi, gdzie kształtowała się osobowość człowieka w rodzinie, w szkole, w uczelniach" – mówił ks. prałat Kazimierz Niemirka w homilii.

 

Po zakończonej Eucharystii delegacja nauczycieli, rodziców i uczniów

złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy pomniku bł. Jana Pawła II.

Dalsze uroczystości odbyły się w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim.

Zgromadzonych gości powitali Małgorzata Oniszk – Dyrektor placówki

oraz jej zastępczyni Olga Trojanowska.

"Dla nas, którzy dostąpiliśmy łaski uczestnictwa w pontyfikacie Jana Pawła II, wszystko co on robił, jak się zachowywał i wypowiadał powoli nabierało charakteru niezwykłej świętości, ponieważ wiernie oddawało ewangeliczne przesłanie pokory i miłości wobec Stwórcy i wobec drugiego człowieka. Z tej racji mamy obowiązek przekazania swojego świadectwa o świętości Jego osoby i świętości jego pontyfikatu następnym pokoleniom młodych Polaków" – mówiła Małgorzata Oniszk. 

Podczas zjazdu nie zabrakło okolicznościowych przemówień gości oraz programu artystycznego.

 

Uczniowie pod kierunkiem Agaty Mularzuk zaprezentowali

program słowno-muzyczny zainspirowany dramatem Karola Wojtyły „Hiob”.

Swój program artystyczny przedstawili także uczniowie z Grodna. 

IV Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zakończyła wspólna agapa

Wszyscy uczestnicy zjazdu zostali bardzo serdecznie i życzliwie przyjęci.

Spotkanie przeżywaliśmy w miłej atmosferze.

Organizatorzy zapewnili nam ucztę duchową,

w czasie której mogliśmy przypomnieć sobie wielkość naszego Patrona,

bogactwo jego nauczania oraz uświadomić sobie, po raz kolejny,

potrzebę i obowiązek przekazywania tego wszystkiego kolejnym pokoleniom.

<<< Powrót
Dodano: 01 Czerwiec 2012
Gimnazjum NR 6 - IV Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II w Stoku Lackim
Odwiedzin: 195763
Plan lekcji Dzwonki Kalendarz Zebrania z rodzicami Kontakt
Projekt i wykonanie: Orange Computers