NASI UCZNIOWIE W SEJMIE DZIECI I MŁODZIEŻY

 

9 kwietnia 2018 r. o godz. 23.59 zakończyła się rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 768 uczniów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca br.

Tematem tegorocznej sesji są „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”. Uczniowie w dwuosobowych zespołach mieli za zadanie m.in. zaplanować kampanię wyborczą posła bądź posłanki do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I kadencji z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919-1922.  

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 30 kwietnia br., po ich ogłoszeniu wszystkie prace kandydatów zostały upublicznione. Spośród nadesłanych projektów wyłonionych zostało 230 z najwyższą liczbą punktów. Najlepsze zespoły z każdego województwa i 3 najlepsze zespoły z całej Polski spotkają się 12-13 maja br. na posiedzeniu Komisji, podczas którego wybiorą Marszałków oraz opracują projekt uchwały Sejmu Dzieci i Młodzieży, która zostanie poddana pod głosowanie na posiedzeniu 1 czerwca.

Głównym celem SDiM jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego. 

 

 

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

<<< Powrót
Dodano: 30 Kwiecień 2018
Odwiedzin: 192739
Plan lekcji Dzwonki Kalendarz Zebrania z rodzicami Kontakt
Projekt i wykonanie: Orange Computers