Regulamin Bialska Liga Przyrodnicza

 

 REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO
“BIALSKA LIGA PRZYRODNICZA”


V EDYCJA

 

Zapraszamy Państwa wraz z uczniami szkół podstawowych z klas 4,5,6 do wzięcia udziału w V edycji “Bialskiej Ligi Przyrodniczej”.


Zmagania i rywalizacja między uczniami odbędą się w 4 etapach (tabela w zakładce harmonogram).


Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w konkursie przyczyni się do odkrycia wielu talentów wśród uczniów szkół podstawowych. Po zakończeniu zmagań uczestnicy z najwyższymi wynikami otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.


Termin zgłoszenia uczestników na tydzień przed każdym etapem ligi.


Podczas IV etapu odbędzie się finał ligi z wręczeniem wszystkim uczestnikom i ich opiekunom pamiątkowych dyplomów.

Adresaci:

Konkurs: “Bialska Liga Przyrodnicza” jest adresowany do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych pragnących rozszerzyć i pogłębić wiedzę przyrodniczą. W konkursie nie ma podziału na kategorie wiekowe.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia proszę za pomocą poczty elektronicznej na adres liga.przyrodnicza@wp.pl według podanego niżej wzoru, w temacie należy podać "Liga Przyrodnicza – SP nr……".

Imię i nazwisko

ucznia

Szkoła Klasa

Imię i nazwisko

szkolnego opiekuna
 

Informacje o konkursie:

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły http://gimnazjum6bp.pl/
 


Honorowy patronat objął

Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Dariusz Stefaniuk.
 
Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej. Dane kontaktowe :
ul. Zygmunta Augusta 2
21-500 Biała Podlaska
tel.: + 48 83 341 64 44
mail: liga.przyrodnicza@wp.pl

 

Terminy konkursu

4 spotkania konkursowe odbędą się w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej o godz. 16.00 w terminach określonych w harmonogramie.


Cele konkursu:

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej, rozwijanie u uczniów zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi oraz motywowanie ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy. Dzięki samodzielnemu kształceniu uczniowie wyrabiają w sobie systematyczność w zdobywaniu wiedzy oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów przyrodniczych.


Ważnym celem jest również ugruntowanie już zdobytej wiedzy przed zbliżającym się sprawdzianem szóstoklasisty.


Zakres materiału:

Współzawodnictwo będzie obejmowało następujące zagadnienia:

I etap – ORGANIZM CZŁOWIEKA

1. Budowa układów człowieka.
2. Funkcje układów człowieka.
3. Zdrowie a choroby.


II etap – PLANETA ZIEMIA

1. Krajobrazy świata.
2. Mapa, plan, skala.
3. Ziemia we wszechświecie

III etap- BLIŻEJ CHEMII

1. Przemiany substancji
2. Właściwości substancji
3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze, modelowanie

 

IV etap – BLIŻEJ FIZYKI

1. Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie.
2. Ruch i siły w przyrodzie.
3. Obserwacje, pomiary, doświadczenia.

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany od uczestników dotyczy podstawy programowej w klasach IV- VI szkoły podstawowej.


Proponowana literatura:

Podręczniki do przyrody w szkole podstawowej w kl. IV- VI.

Informacje końcowe

Osoby z najwyższymi wynikami otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. O wyniku danego ucznia decyduje suma zdobytych punktów ze wszystkich etapów.


Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w “Bialskiej Lidze Przyrodniczej” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu, także na publikację imienia i nazwiska ucznia wraz z jego wynikami na stronie internetowej konkursu.


Za dowożenie i odbieranie dziecka odpowiadają rodzice/opiekunowie.


Decyzje Komisji konkursu są ostateczne.

 

Pytania i uwagi prosimy kierować do p. Marioli Zozuli

Odwiedzin: 181488
Plan lekcji Dzwonki Kalendarz Zebrania z rodzicami Kontakt
Projekt i wykonanie: Orange Computers