Regulamin Bialska Liga Przyrodnicza

 

 

REGULAMIN

 

Adresaci:

Konkurs: “Bialska Liga Przyrodnicza” jest adresowany do uczniów klas czwartych, piątych

i szóstych pragnących rozszerzyć i pogłębić wiedzę przyrodniczą.

W konkursie nie ma podziału na kategorie wiekowe

 

Zgłoszenia:

 Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II                      w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres gimnazjum6bp@tlen.pl według podanego niżej wzoru, w temacie należy podać                                       "Liga Przyrodnicza".

Imię i nazwisko

 ucznia

klasa

 szkoła

Imię i nazwisko szkolnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o konkursie:

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły http://gimnazjum6bp.pl/

 

 

 

 

 

 

Honorowy patronat objął

Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Dariusz Stefaniuk.

 

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół                                                           w Białej Podlaskiej. Dane kontaktowe do sekretariatu gimnazjum:

ul. Zygmunta Augusta 2

21-500 Biała Podlaska

tel.: + 48 83 341 64 44

mail: gimnazjum6bp@tlen.pl

 

Terminy konkursu

4 spotkania konkursowe odbędą się w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół                                                 w Białej Podlaskiej  o godz. 16.00 w terminach określonych w harmonogramie.

Cele konkursu:

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej, rozwijanie u uczniów               zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi oraz motywowanie ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy. Dzięki  samodzielnemu kształceniu uczniowie wyrabiają w sobie systematyczność w zdobywaniu wiedzy oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów przyrodniczych.

Ważnym celem jest również ugruntowanie już zdobytej wiedzy przed zbliżającym się  sprawdzianem szóstoklasisty.

Zakres materiału:

Współzawodnictwo będzie obejmowało następujące zagadnienia:

 

I etap – BLIŻEJ CHEMII

 

1.      Właściwości substancji.

2.      Przemiany substancji.

3.      Substancje w naszym otoczeniu.

 

II etap – PLANETA ZIEMIA

 

 

 

 

    1. Orientacja w terenie.

    2.  Mapa, plan, skala.

    3.  Ziemia we wszechświecie

 

III etap – BLIŻEJ FIZYKI

1.      Obserwacje, pomiary, doświadczenia.

2.      Ruch, siły i oddziaływanie w przyrodzie.

 

 

 

IV etap – ORGANIZM CZŁOWIEKA

 

1.      Budowa układów człowieka.

2.      Funkcje układów człowieka.

3.      Zdrowie a choroby.

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany od uczestników dotyczy podstawy programowej w klasach IV- VI szkoły podstawowej.

Proponowana literatura:

Podręczniki do przyrody w szkole podstawowej w kl. IV- VI.

 

Informacje końcowe

 

Osoby z najwyższymi wynikami otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. O wyniku danego ucznia decyduje suma zdobytych punktów ze wszystkich etapów.

Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w “Bialskiej Lidze Przyrodniczej” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu, także na publikację imienia i nazwiska ucznia wraz z jego wynikami na stronie internetowej konkursu.

Za dowożenie i odbieranie dziecka odpowiadają  rodzice/opiekunowie.

Decyzje Komisji konkursu są ostateczne.

 

Pytania i uwagi prosimy kierować do p. Marioli Zozuli

 

 

Odwiedzin: 156867
Plan lekcji Dzwonki Kalendarz Zebrania z rodzicami Kontakt
Projekt i wykonanie: Orange Computers