Regulamin Bialska Liga Przyrodnicza

 

 REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO
“BIALSKA LIGA PRZYRODNICZA”


VI EDYCJA

 

Zapraszamy Państwa wraz z uczniami szkół podstawowych z klas 4,5,6 do wzięcia udziału w VI edycji “Bialskiej Ligi Przyrodniczej”.


Zmagania i rywalizacja między uczniami odbędą się w 4 etapach (tabela w zakładce harmonogram).


Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w konkursie będzie procentowała w przyszłosci, jak również przyczyni się do odkrycia wielu talentów przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych.
Po zakończeniu zmagań organizatorzy uhonorują uczniów z najwyższymi wynikami.

 

Adresaci:

Konkurs: “Bialska Liga Przyrodnicza” jest adresowany do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych pragnących rozszerzyć i pogłębić wiedzę przyrodniczą. W konkursie nie ma podziału na kategorie wiekowe.

Zgłoszenia:


Termin zgłoszenia uczestników wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej do 30. 11. 2018 r. Szkoła przesyła zgłoszenia wszystkich uczniów w jednej tabeli.
Zgłoszenia proszę przesłać w na adres liga.przyrodnicza@wp.pl według podanego niżej wzoru, w temacie należy podać "Liga Przyrodnicza – SP nr……".

Szkoła przesyła zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30. 11.2018.

Imię i nazwisko

ucznia

Szkoła Klasa

Imię i nazwisko

szkolnego opiekuna
 

Informacje o konkursie:

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły http://gimnazjum6bp.pl/
 


Honorowy patronat objął

Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Dariusz Stefaniuk.
 
Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej. Dane kontaktowe :
ul. Zygmunta Augusta 2
21-500 Biała Podlaska
tel.: + 48 83 341 67 10
mail: liga.przyrodnicza@wp.pl

 

Terminy konkursu

4 spotkania konkursowe odbędą się w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej o godz. 16.00 w terminach określonych w harmonogramie.


Cele konkursu:

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej, rozwijanie u uczniów zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi oraz motywowanie ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy. Dzięki samodzielnemu kształceniu uczniowie wyrabiają w sobie systematyczność w zdobywaniu wiedzy oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów przyrodniczych.


Zakres materiału:

Współzawodnictwo będzie obejmowało następujące zagadnienia:

I etap – ORGANIZM CZŁOWIEKA

1. Budowa układów człowieka.
2. Funkcje układów człowieka.
3. Zdrowie a choroby.


II etap – PLANETA ZIEMIA

1. Krajobrazy świata.
2. Mapa, plan, skala.
3. Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi.

III etap- BLIŻEJ CHEMII

1. Przemiany substancji.
2. Właściwości substancji.
3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze, modelowanie.

IV etap – BLIŻEJ FIZYKI

1. Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie.
2. Ruch i siły w przyrodzie.
3. Obserwacje, pomiary, doświadczenia.

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany od uczestników dotyczy podstawy programowej w klasach IV- VI szkoły podstawowej.


Proponowana literatura:

Podręczniki do przyrody w szkole podstawowej w kl. IV- VI.

Informacje końcowe

O wyniku danego ucznia decyduje suma zdobytych punktów ze wszystkich etapów.
Proszę o wytypowanie najlepszych uczniów. W celu wyboru najlepszych uczniów szkoła może przeprowadzić eliminacje wewnętrzne.
Szkoła przesyła zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018. Uczniowie zgłoszeni po terminie nie będą mogli wziąć udziału w lidze.

Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w „Bialskiej Lidze Przyrodniczej” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu, także na publikację imienia i nazwiska ucznia wraz z jego wynikami.
Za dowożenie i odbieranie dziecka odpowiadają rodzice/opiekunowie.
Decyzje Komisji konkursu są ostateczne.

Pytania i uwagi prosimy kierować do p. Marioli Zozuli.


Na pierwszy etap konkursu każdy uczestnik przynosi wypełniony załącznik - zgoda rodziców uczestnika konkursu (do pobrania poniżej).

Zgoda rodziców. pdf


Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 341 67 10.
2. Z inspektorem ochrony danych możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: leszek@denox.com.pl
3. Dane wykorzystywane są przez nas w celu realizacji zadań związanych z organizacją konkursu Bialskiej Ligii Przyrodniczej.
4. Dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę szkoły oraz wyniki punktowe zostaną umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Twój wizerunek może pojawić się na zdjęciach lub w filmach w fotorelacji z uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu.
5. Okres przez jaki będziemy przetwarzali - do końca roku szkolnego 2018/2019.
6. Pamiętaj, że masz prawo: żądać dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania Twoich danych, a także żądać ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz również wydać sprzeciw wobec przetwarzania co jest równoznaczne z niemożliwością udziału w konkursie.
7. Danych nie przekazujemy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
8. Zakres danych jakich od Ciebie żądamy wynika z regulaminu konkursu.
9. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych naruszają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odwiedzin: 199864
Plan lekcji Dzwonki Kalendarz Zebrania z rodzicami Kontakt
Projekt i wykonanie: Orange Computers