Rada rodziców

 

Szanowni Rodzice
Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat składek

na rok szkolny 2018/2019.

Fundusze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach. Składkę można wpłacać:

 • do księgowej Rady Rodziców Szkoły (podczas zebrań szkolnych)
 • do wychowawcy klasy
 • w sekretariacie szkoły

  Z  wyrazami szacunku
  Rada Rodziców
  przy Publicznym Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej  Rada rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów danej szkoły.
  Składa się z przedstawicieli rad oddziałowych, czyli tzw. „trójek klasowych”,
  wybranych przez rodziców uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym.
  Rada rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z:
  gminą (czyli organem założycielskim szkoły)
  kuratorium (czyli organem sprawującym nad szkoła nadzór pedagogiczny),
  innym radami rodziców.


 

               PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW

 

 

w roku szkolnym 2018/19

 

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca

  Zastępca przewodniczącej

 Sekretarz

 

Komisja rewizyjna:

 

Pozostali członkowie:

 

 

 

Odwiedzin: 199864
Plan lekcji Dzwonki Kalendarz Zebrania z rodzicami Kontakt
Projekt i wykonanie: Orange Computers